نسترنها بر شانه دیوار


دِلْتَنْگْ کِهْ میشَویْ . . . دیگَرْ اِنتِظآرْ مَعنآ نَدآرَد !


 یِک نِگآه کَمیْ نآمِهرَبآن!!!


یِکْ وآژهِ کَمیْ دورْ اَز اِنتْظآرْ . . . یِکْ لَحظِهْ فآصِلِهْ ، میْ شِکَنَدْ دِلَتْ رآ . . .


! میْ شِکَنَدْ بُغْضَتْ رآ . .

.

 دِل تَنگَم خُدایا........ می شِنَوی.......؟؟

 

 


سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:,

|
 

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

هـــیــــــــس
بــــگذاریــــد بــــرود
مانــــدن التـــــماسی نــــیـــست / …


سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:,

|
 

گـــاهی بـاید به دور خـود یکــ دیــوار تنهــــایی کشید

نـه بـرای اینکـه دیگـــرانــ را از خـودتــ دور کنی

بلکـه بـــرای اینکه ببینی

بــرای , چه کســـانی اهمیتــ داری...

کــه اینــ دیوار را بشکنند...
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:,

|
 

عاشقانه

vvvv

گــــــــــویا سالها در کنارت زیسته ام

امن ترین پناهگاهم هستی 

میدانم که میدانی

.گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:,

|
 

 

ﮔﻮﺷﻪ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻳـﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺵ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ
ﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﺗــﺎﺯﻩ ﮐﻨﻢ...
ﮔــﺮﺩ ﮔــﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻦ..
ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﮔــــﺎﺭ

..رhttp://upload.tehran98.com/img1/k3qefr49ee4tqs0d0eft.jpg

 


 

 

.هرچه بیشتر می گریزم
به تو نزدیکتر می شوم
هر چه رو برمی گردانم
تو را بیشتر می بینم
جزیره ای هستم
در آب های شیدایی
... از همه سو
به تو محدودم
هزار و یک آینه
تصویرت را می چرخانند
از تو آغاز می شوم
در تو پایان می گیرم ..!!
..


سه شنبه 11 مهر 1391برچسب:,

|
 

 

همیشه آنقدر ساده و نرم مگذر،لااقل نگا

هی به پشت سرت کن...
شاید کسی در پی تو میدود
و نامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند!!!
و "تـــــــــو" هیچ وقت او را ندیده ای...

..

 

 

.

ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﺎﯼ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ
ﺑﯿﺎ ﻗﻔﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ
ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ
"
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ،ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﺍﺳﺖ ...!!!

..

 


سه شنبه 11 مهر 1391برچسب:,

|
 

 

کسی می آید،...کسی می آید
کسی که در دلش باماست
در نفسش باماست
در صدایش با ماست
کسی که آمدنش رانمی شود دستبند زد و به زندان انداخت...
..
"فروغ فرخ زاد"

..

 

.

گــــــــــاهي ... يـــــــــك نگــــاه ســـــــــــــــــــرد ...

..

روي زمستان را هم كم مي كنـــــــــد . . .!!!

..

 


سه شنبه 11 مهر 1391برچسب:,

|
 

 

 

.بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود
بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود
ما خدا را با خود سر دعوا بردیم
و قسم ها خوردیم
ما به هم بد کردیم
ما به هم بد گفتیم
ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم
و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم
روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم
..
ما که را گول زدیم ؟

 

.

عکس گل های زیبا و رمانتیک

 


سه شنبه 11 مهر 1391برچسب:,