نسترنها بر شانه دیوار


دِلْتَنْگْ کِهْ میشَویْ . . . دیگَرْ اِنتِظآرْ مَعنآ نَدآرَد !


 یِک نِگآه کَمیْ نآمِهرَبآن!!!


یِکْ وآژهِ کَمیْ دورْ اَز اِنتْظآرْ . . . یِکْ لَحظِهْ فآصِلِهْ ، میْ شِکَنَدْ دِلَتْ رآ . . .


! میْ شِکَنَدْ بُغْضَتْ رآ . .

.

 دِل تَنگَم خُدایا........ می شِنَوی.......؟؟

 

 


سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:,

|
 

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

هـــیــــــــس
بــــگذاریــــد بــــرود
مانــــدن التـــــماسی نــــیـــست / …


سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:,

|
 

گـــاهی بـاید به دور خـود یکــ دیــوار تنهــــایی کشید

نـه بـرای اینکـه دیگـــرانــ را از خـودتــ دور کنی

بلکـه بـــرای اینکه ببینی

بــرای , چه کســـانی اهمیتــ داری...

کــه اینــ دیوار را بشکنند...
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:,

|
 

عاشقانه

vvvv

گــــــــــویا سالها در کنارت زیسته ام

امن ترین پناهگاهم هستی 

میدانم که میدانی

.گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:,

|
 

 

ﮔﻮﺷﻪ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻳـﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺵ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ
ﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﺗــﺎﺯﻩ ﮐﻨﻢ...
ﮔــﺮﺩ ﮔــﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻦ..
ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﮔــــﺎﺭ

..رhttp://upload.tehran98.com/img1/k3qefr49ee4tqs0d0eft.jpg

 


 

 

.هرچه بیشتر می گریزم
به تو نزدیکتر می شوم
هر چه رو برمی گردانم
تو را بیشتر می بینم
جزیره ای هستم
در آب های شیدایی
... از همه سو
به تو محدودم
هزار و یک آینه
تصویرت را می چرخانند
از تو آغاز می شوم
در تو